ESWT s.r.o.

Engineering Service Welding Technology

Management jakosti

Naše organizace ESWT s.r.o se řídí procesními požadavky na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

 

V rámci svářečských prací je naše organizace ESWT s.r.o. nositelem certifikace ČSN EN ISO 3834-2:2006 a dlouhodobě splňuje nejvyšší požadavky na jakost při svařování.

Výroba je pečlivě plánována a následně, jednotlivé výrobní kroky jsou dozorovány certifikovaným svářecím dozorem IWE  / IWT dle ČSN EN ISO 14731

 

Jsme specialisté na svařování metodou:

TIG ruční svařování                                           metoda  141, 142

TIG automatové svařování                               metoda  141, 142

MIG/MAG poloautomatické svařování           metoda 131, 135

Zaměřujeme se na svařování:

Materiálů:

 • Skupiny 1.1, 1.2
 • Skupiny 8.1, 8.2
 • Skupiny 10.1, 10.2

Vlastníme oprávnění k výrobě, montáži a opravám vyhrazených tlakových zařízení skupiny A a B až do pracovního přetlaku 2,5MPa, nejvyšší pracovní teploty 300°C a tloušťky 15mm. viz Certifikace

Naši svářeči jsou standardně certifikováni dle ČSNEN ISO 9606-1 a ČSN EN ISO 14732, včetně povolení k svařování vyhraněných tlakových zařízení dle direktivy 2014/68/EU

Používáme moderní svářecí zařízení pro orbitální, automatické svařování s uzavřenou i otevřenou hlavou.

Včetně dalších příslušenství jako např. potrubní pily

Moderní invertory pro ruční svařování

 

Zajišťujeme a nabízíme

 • Přípravu výrobních postupů
 • Přípravu výrobních postupů
 • Návrh metod svařování
 • Pomoc s výběrem vhodných materiálů
 • Technické přezkoušení parametrů zakázky
 • Vypracování postupů svařování, příprava pWPS, zajištění kvalifikace WPQR dle ČSN EN ISO 15614, vypracování a správa WPS
 • Svářecí práce, dohled a kontrolu provedení svářecích prací
 • Řízené svařování dle ČSN EN ISO 3834 – 2, s návazností na WPQR, WPS včetně výrobních prací na vyhrazených tlakových zařízeních
 • Dokumentace jednotlivých výrobních kroků

 

Zaměřeno na kvalitu

Měření množství feritu
Měření drsnosti povrchu

Kontrola použitého materiálu ručními spektrometry

 Celý průběh jednotlivých výrobních kroků zakázek je pod dohledem odpovědného svářečského dozoru IWE / IWT 

Čistota svarů dle použitého plynu různé čistoty

 

Naše společnost ESWT s.r.o. disponuje dostatečným počtem způsobilých osob pro plánování, provádění a dohled nad kontrolou a zkoušením svářečské výroby podle stanovených požadavků zákazníka.

Náš personál je pro nedestruktivní zkoušení kvalifikován a certifikován akreditovaným certifikačním orgánem dle normy ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

Naši pracovníci jsou certifikováni:

 • Materiálovou kontrolu a kontrolu materiálových certifikátů (sektor ms/ stupeň 2)
 • Vizuální kontrolu přímou/ nepřímou metodou (metoda VT / stupeň 2)
 • Zkoušení těsnosti (metoda LT-B / stupeň 2)

 K dispozici máme celou řadu špičkových endoskopů Olympus.

 Zajišťujeme a nabízíme

 • Kontrolu přijímaného materiálu a vyhodnocení kontroly dle požadavků (měření drsnosti, měření feritu, analýzu chemického složení materiálů a jeho zařazení)
 • Kontrolu přijímaného materiálu a vyhodnocení kontroly dle požadavků (měření drsnosti, měření feritu, analýzu chemického složení materiálů a jeho zařazení)
 • Vizuální kontrolu svárů se fotografickým záznamem
 • Interpretace a vyhodnocení výsledků podle ISO 5817 a ISO 10042
 • Těsnostní zkoušky jednotlivých celků, včetně vyhodnocení a jejich zaznamenání v protokolu
 • Vypracování zprávy o kontrole

Ve spolupráci zajišťujeme:

 • Nedestruktivní zkoušky NDT (PT – Kapilární zkoušení, RT – Rentgenové zkoušení, UT – Zkoušení ultrazvukem, MT – Zkoušení magnetickou práškovou metodou)
 • Destruktivní zkoušení ve spolupráci s akreditovanou laboratoří

Sídlo společnosti

Lednická 1533
198 00 Praha 9 - Kyje

IČ: 28921984
DIČ: CZ28921984

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153318

Kancelář

Tel: +420 227 023 279
E-mail: eswt@eswt.cz

}

Provozní doba

Po - Čt 7:30 – 16:00 hod, Pá 7:30 – 15:30 hod

l

Napište nám

15 + 1 =